programma Antwerpse campagneweek ikv Werelddag van verzet tegen ARMOEDE

Campagneweek Dag van Verzet tegen Armoede
Sterke oplossingen bedenk je samen met mensen in armoede. Alleen zo kunnen ze volwaardig
deelnemen én deelhebben aan de samenleving. Systemen en instrumenten die we samen
ontwerpen, zijn het meest effectief omdat ze rekening houden met de leefwereld en de binnenkant
van armoede.

STA-AN organiseert een campagneweek in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede
en Sociale Uitsluiting. Zoals elk jaar sluiten we aan bij de Vlaamse campagne. Dit jaar benadrukken
we het belang van maatschappelijke participatie: maak ruimte voor echte participatie!
Op het programma:


Clienten empoweren! Ook om mee na te denken over het aanbod en de aanpak in je organisatie?
• Voor wie? Iedereen die met gebruikersparticipatie aan de slag wil gaan
• Wanneer en waar? 11 oktober om 11u in Toneelhuis (Bourlaschouwburg)
• Inschrijven bij: lindsay.vanmirlo@sta-an.be

Recht-Op ging samen met ervaringsdeskundige coaches trajecten gebruikersparticipatie aan met jobcoaches van KOPA, CASA en Emino. Het project liep met steun van ESF en in samenwerking met UA Antwerpen. In deze workshop leggen KOPA en Recht-Op inzichten en ervaringen uit het project op tafel. Wat heeft een organisatie te winnen bij gebruikersparticipatie? Levert het een bijdrage voor een betere dienstverlening? Wat kost ons dat? We zoeken hoe gebruikersparticipatie er kan uitzien en of het een verschil kan bieden. We benoemen voorwaarden en kansen en bieden handvatten om van start te gaan.


Partnerschap tussen ouders en school
• Voor wie? Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, CLB, lerarenopleiders,
schoolopbouwwerkers, …
• Wanneer en waar? 12 oktober om 9.30u in de Blikfabriek
• Inschrijven kan via: karen.vanriel@recht-op.be

Eén op drie van de kinderen in Antwerpen groeit op in armoede. Vele scholen zetten in op armoedebewust handelen. Toch zijn er evidenties die in het onderwijsveld leven, die voor gezinnen in armoede niet altijd vanzelfsprekend zijn. Partnerschap tussen ouders en school is noodzakelijk om deze evidenties te doorprikken en zo te werken aan gelijke onderwijskansen. De oudergroep van Recht-Op ging een sociaal artistiek traject aan met een illustrator en pakt uit met een tentoonstelling. Ga met ouders in armoede en anderen in het onderwijsveld in dialoog en bekijk de tentoonstelling.


Participatie in de sociale kruidenier
• Voor wie? Iedereen die vrijwillig of beroepsmatig actief is in de noodhulp/voedselhulp en/of
iedereen die interesse heeft in participatief werken met mensen in armoede met
migratieachtergrond.
• Wanneer en waar? 13 oktober bij Filet Divers vzw
• Inschrijven bij: Annelies.vanloon@filetdivers.be of 0496/40.46.20

Participatie zit verankerd in de kwaliteitscriteria van een sociale kruidenier. Klanten hebben inspraak in aanbod en organisatie, werken als vrijwilliger mee aan de uitbouw en uitvoering van het project. Hoe we hieraan werken krijgen bezoekers te horen van klanten, klant/vrijwilligers en werkers. Naast deze zullen bezoekers ook de resultaten te zien krijgen van een sociaal artistiek tekenproject. Onder begeleiding van een kunstenares ging men aan de slag om in beeld te brengen wat de aandachtspunten zijn voor participatie in de samenleving van mensen met migratieachtergrond. De kunstenaars zelf zullen duiding geven bij de werken.


Radio beton. Keihard op jouw radio!
• Voor wie? Iedereen die zich wil laten inspireren over participatief jeugdwerk
• Wanneer en waar? 13 oktober om 15u bij Betonne Jeugd
• Inschrijven bij: roelandsmeyers@hotmail.com

Tijdens de coronacrisis zocht Betonne Jeugd naar een nieuwe manier om jongeren in lockdown te bereiken. Zo ontstond het idee om wekelijks live radio te maken met de jongeren. We brachten de sfeer van Betonne Jeugd naar de woonkamers en oefenden onze radiostemmen. Benieuwd hoe we dit aanpakken, hoe de jongeren zelf het programma bepalen, en wat er fout kan lopen? Kom dan zeker langs. Samen gaan wij live in de ether!


Ik ga op reis en neem mee…: een gezinsvakantie voor gezinnen met geplaatste kinderen
• Voor wie? Iedereen die interesse heeft in participatie aan vrije tijd en vakantie; Iedereen die
interesse heeft of in contact (beroepsmatig of andere) komt met intergrale JeugdhulpWaar?
• Wanneer en waar? 14 oktober om 10u bij Centrum Kauwenberg vzw
• Inschrijven bij: hannelore.gevaerts@kauwenberg.be of 03 232 72 96

Participatie aan vrije tijd en toerisme is een mensenrecht, maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Centrum Kauwenberg is deze zomer op vakantie geweest met gezinnen met geplaatste kinderen, gezinnen die vaak niet de mogelijkheid hebben om samen op vakantie te gaan. De ouders kregen tijdens een voortraject de kans om de vakantie mee vorm te geven en ervaringen te delen over Integrale Jeugdhulp. Na een korte presentatie kan je naar een podcast luisteren waarin ouders hun ervaringen delen en kan je in gesprek met hen gaan. Voor wie? Iedereen die interesse heeft in participatie aan vrije tijd en vakantie, iedereen die interesse heeft of in contact (beroepsmatig of andere) komt met integrale Jeugdhulp


Hoe een tuin een samentuin kan worden…
• Voor wie? Voor alle partners/organisaties die gebruikersparticipatie met mensen in armoede
belangrijk vinden en hier meer op willen inzetten
• Wanneer en waar? 15 oktober in Het Oude Badhuis om 14u
• Inschrijven bij: eric.joris@cawantwerpen.be of 0476 88 34 97

Gebruikersparticipatie is binnen het PSC Open Huis een ingeburgerd begrip. Tweemaal per maand overleggen de bezoekers van Open huis over hoe de projectwerking vorm kan krijgen. Welke thema’s zijn voor hen van belang en hoe kunnen ze concreet worden aangepakt. Ook na de eerste lockdown kwamen we samen om te bekijken welke impact de coronamaatregelen hadden op het leven en het welzijn van mensen. Eén van de projecten die hieruit ontstond, is het opzetten van een Samentuin, samen met twee andere organisaties. Tijdens dit initiatief bleek dat gebruikersparticipatie, specifiek gericht op mensen in armoede, nog niet overal evident is. De Samentuin werd een zoektocht tussen organisaties en verschillende doelgroepen naar hoe men op een evenwaardige manier een project vorm kan geven.


Afsluiten met Onze Rijkdom en Benjamin Verdonck
• Voor wie? Voor iedereen die wil komen
• Wanneer en waar? 17 oktober om 16u in Toneelhuis (Bourlaschouwburg)
• Inschrijven bij: lindsay.vanmirlo@sta-an.be

Samen met Toneelhuis sluiten we de campagneweek in de Bourlaschouwburg af. Op het programma staan culturele intermezzo’s: het Vlooientheater van Benjamin Verdonck, een optreden van Onze Rijkdom, een tentoonstelling opgebouwd met foto’s en geluidsfragmenten over de activiteiten die in de loop van de week op verschillende locaties doorgingen. Met een drankje in de hand praten we bij en maken we nieuwe plannen…


meer info en updates : volg ons op facebook en instagram

We hopen jullie er allemaal te kunnen ontmoeten!