STA-AN overkoepelt en ondersteunt volgende verenigingen:

Centrum Kauwenberg

Centrum Kauwenberg, is een organisatie voor armoedebestrijding. De werking brengt mensen in armoede en andere mensen samen. In Centrum Kauwenberg komen zowel volwassenen en kinderen in armoede samen. De werking is er op gericht mensen mondiger en sterker te maken en hen te betrekken in het verenigings- en culturele leven De kinderwerking heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te ontwikkelen.

bezoek hun website hier

Filet Divers

Filet Divers is een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier. Het creëert een kansrijke omgeving waarin talenten en kwaliteiten ontkiemen; focust op activiteiten die het doelpubliek energie geven; countert het lage zelfbeeld via verbindende activiteiten; brengt kansarmen en de maatschappij via openheid, dialoog en samenspraak tot een sterkere wederzijdse betrokkenheid; werkt via innovatieve projecten en vrijwilligerswerking aan sensibilisering naar de politiek toe, met het oog op structurele verandering.
Filet Divers verbindt, versterkt, emancipeert, geeft een stem en perspectief aan mensen in armoede en gaat van individuele verandering naar een hernieuwde verbinding met de samenleving.

bezoek hun website hier

PSC Open Huis

PSC Open Huis is een vereniging waar armen en niet-armen elkaar treffen. Je kunt bij ons terecht voor verschillende activiteiten, cultuur en recreatieve sport op jouw maat. Maar ook voor hulpverlening bij een praktische vraag of tot simpelweg een gezellige babbel. Je kan nieuwe mensen leren kennen en op verhaal komen in een ontspannen sfeer.

bezoek hun website hier

Recht-Op

Recht-Op biedt op verschillende plaatsen in Antwerpen een laagdrempelig aanbod met ruimte voor ontmoeting, groepsactiviteiten, culturele uitstappen en jeugdwerk. Deelnemers worden de weg gewezen in het zoeken naar oplossingen voor hun problemen. In zijn projectwerk richt Recht-Op zich op toegankelijke diensten: dienstverlening en onthaal, cultuur en ontspanning, geestelijke gezondheidszorg, cliëntenparticipatie en huizen van het kind. We bieden vorming aan diverse organisaties. Recht-Op richt zich op volwassenen en jongeren.

bezoek hun website hier

Betonne Jeugd

Betonne Jeugd richt zich tot Antwerpse, kansarme jongeren die geen aansluiting vinden bij het bestaande jeugdwerkaanbod. Voor  deze jonge Antwerpenaren creëren we nieuwe kansen en een vertrouwde sfeer. Er is juridische en psychologische bijstand voorzien, maar wat centraal staat is dat jongeren elkaar helpen en steunen. Ze kunnen praten met elkaar over hun problemen en oplossingen geven. Dat is de grootste bedoeling erachter: ‘Jongeren helpen jongeren!‘. Betonne Jeugd bestaat al sinds 2003, eerst zonder eigen locatie, later met een oude lijnbus als clublokaal en sinds september 2012 met als vaste werkplek, de gebouwen onder de hangar van coStA. Iedere woensdag, donderdag en vrijdag en zaterdag staat onze deur open voor tieners enjongeren. Iedereen is welkom!

bezoek hun website hier