Privacyverklaring

Als STA-AN vzw verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze deelnemers, vrijwilligers en werknemers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Wim Bollaert

Sint-Jansplein 53, 2060 Antwerpen

coordinatie@sta-an.be

03 770 86 79

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat je

  • kan deelnemen aan onze activiteiten;
  • we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen;
  • zodat we de nodige subsidies kunnen aanvragen;
  • zodat we onze verslaggeving kunnen opmaken.

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden

  • Persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email;

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.

Verstrekking van jou gegevens aan anderen

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.

Op dit moment maakt STA-AN vzw geen gebruik van een derde partij. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn dan zullen uiteraard de nodige afspraken gemaakt worden met deze partijen (verwerkers van jouw gegevens) over de beveiliging van je persoonsgegevens. Die afspraken zullen vastgelegd worden in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij wel en niet met jouw gegevens mag doen.

Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.

Indien je ons hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven kunnen wij uitzonderlijk jouw persoonsgegevens ook delen met derden. Je kan die toestemming om je gegevens te delen met derden altijd intrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist.

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.

Klachten

Heb je en klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl).

Wijziging van deze verklaring

STA-AN vzw  kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen kondigen we dit aan op onze website.