• Oriëntering

  In opbouw van meerjarenplan 2020-2024. Activering Competentieatelier Inburgering

  Lees meer
 • Gezondheid

  In opbouw van meerjarenplan 2020-2024. Gezond ouder worden Toegangelijkheid Eenzaamheid en isolement

  Lees meer
 • Dienstverlening

  In opbouw van meerjarenplan 2020-2024. Automatische rechtentoekenning Generalistische basishouding Schuldhulpverlening Juridische hulp Noodhulp Gebruikersparticipatie

  Lees meer
 • Wonen

  In opbouw van meerjarenplan 2020-2024. Woonvormen voor ouderen Sociale huisvesting Dak- en thuisloze jongeren Mobiliteit

  Lees meer