Iedereen creatief voor de Dag van verzet tegen armoede

De IMG_0039Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen en STA-AN maken een interactieve tentoonstelling over de grote Antwerpse woonproblematiek. Voor de uitwerking kregen we hulp van het Ministerie van Fantasiebevordering.

Mensen in armoede brengen in beeld hoe het is om in een slecht huis te wonen. We laten zien hoe slecht wonen heel ons leven beïnvloedt. Dankzij de interactieve aanpak kan je zelf ondervinden hoe moeilijk je een andere woning vindt op de Antwerpse woonmarkt als je een beperkt budget hebt.

O20160517_140914p donderdag 13 oktober 2016, vanaf 9u, vindt op het Mechelseplein het eerste toonmoment van de tentoonstelling plaats. Vier dagen zullen voorbijgangers de tentoonstelling daar kunnen bezoeken. Daarna reist ze gedurende zes maanden rond en kan ze bezocht worden op verschillende plaatsen in de stad. De concrete gegevens daarover vind je binnenkort op de websites van de verenigingen en STA-AN.