STA-AN zoekt een voltijdse coördinator (www.sta-an.be).

De vzw STA-AN (Samen Tegen Armoede Antwerps Netwerk) is een netwerkorganisatie van de Antwerpse Verenigingen waar Armen het Woord Nemen: Centrum Kauwenberg, Open Huis, Recht-Op, Filet Divers en Betonne Jeugd. Deze verenigingen brengen op meerdere plaatsen in de stad groepen samen met steun van de Vlaamse en de stedelijke overheid. Het netwerk coördineert de samenwerking tussen de verenigingen en stimuleert de onderhandelingsgesprekken tussen mensen die in armoede leven, hun verenigingen, de samenleving en het beleid.  Mensen in armoede komen samen in groep om te werken aan structurele veranderingen die hun levenskwaliteit verhogen.

Opdracht

Netwerkorganisatie

·        De coördinator van STA-AN streeft naar een optimale uitbouw van het netwerk en de samenwerking tussen de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen. Hij of zij werkt verder aan de organisatorische uitbouw van STA-AN.

·        De coördinator is eindverantwoordelijke en contactpersoon voor de opvolging van  beleidsadviezen en lobbying en het overleg met opdrachtgevers en lokale en bovenlokale besturen.

·        De coördinator volgt de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen rond armoede – en armoedebeleid in de stad en zorgt voor een optimale afstemming met het werk van de verenigingen.

Externe werking

·        De coördinator verzorgt de externe contacten en communicatie van de organisatie. Deze communicatie staat in functie van een goede perceptie van de organisatie,  het verwerven van subsidies, het creëren en onderhouden van samenwerkingsverbanden, en andere functies die (on)rechtstreeks de organisatie ten goede komen.

·        De coördinator vertegenwoordigt de netwerkorganisatie en de verenigingen in lokale en bovenlokale overlegfora en netwerken die belangrijk zijn voor de verenigingen of voor het armoedebeleid in het algemeen.

Interne werking

·        De coördinator werkt STA-AN uit tot een relevante netwerkorganisatie omtrent armoedebestrijding in de samenleving.

·        De coördinator geeft leiding aan het team van medewerk(st)ers en draagt de eindverantwoordelijkheid voor personeelszaken en personeelsbeleid en het naleven van de vzw-wetgeving.

·        De coördinator is bevoegd om in samenwerking met het bestuur de prioritaire beleidslijnen uit te tekenen en de uitvoering ervan te coördineren en legt verantwoording af voor zijn beleid en leidinggeven aan de raad van bestuur.

·        De coördinator bereidt de begroting voor de raad van bestuur voor i.s.m. het boekhoudkundig kantoor.

·        De coördinator is verantwoordelijk voor de opmaak van subsidiedossiers en convenanten die de netwerkorganisatie aanbelangen. De coördinator centraliseert aanvragen en eindverslagen en zorgt dat de financiële afrekening van de verschillende verenigingen tijdig en correct worden samengevoegd.

Competenties

STA-AN is op zoek naar een coördinator  die netwerken in het bloed heeft, expert is in samenwerken en verbinden, overzicht kan houden en kan overtuigen van het belang van armoedebestrijding.

Kennis en inzicht

·        Minimum bachelordiploma

·        De leefwereld van mensen in armoede en de dynamieken achter armoede en armoedebestrijding

·        Sociale kaart en armoedebestrijdingssector

·        Beleidswerk in een lokale stedelijke context

·        Organisatie en veranderingsprocessen

·        Vzw-wetgeving en boekhoudkundig inzicht

Vaardigheden

·        Leidinggeven en coachen (ervaring in een leidinggevende functie is gewenst)

·        Enthousiasmeren en samenwerkingsdynamiek creëren

·        Organiseren en coördineren

·        Digitale vaardigheden (sociale media, websitebeheer, boekhouding)

·        Netwerken

·        Vlot communiceren mondeling en schriftelijk in verschillende contexten en voor verschillende groepen (dossieropmaak, subsidieaanvragen,…)

Attitudes

·        Initiatief nemen

·        Motiverende houding

·        Openstaan voor verschillende organisatieculturen – en standpunten

·        Diplomatisch

 

Verloning naar barema in PC 329.01

Start: Zo snel mogelijk

Stuur je motivatiebrief en CV naar: coordinatie@sta-an.be t.a.v. de voorzitter, Kris Houthuys en dit ten laatste op 27/1/2020.

Selectieprocedure: CV-screening, schriftelijke opdracht (wordt bezorgd op 28/1) en gesprek met de selectiecommissie op 30/1 vanaf 18u.

Voor meer info: Kris Houthuys, voorzitter, 0479 50 14 94