Computerklas ‘Een plek voor @’

Heel wat mensen die in armoede leven bezitten geen computer of het ontbreekt hen aan de nodige ICT-kennis en –vaardigheden. Aangezien computer en internet op tal van verschillende levensdomeinen heel belangrijk zijn geworden, loopt net deze groep van mensen gevaar om uitgesloten te worden.

Deze vaststelling heeft Centrum Kauwenberg gemotiveerd om vanuit een samenwerking met de andere verenigingen waar armen het woord nemen in Antwerpen een computerklas op te starten. Er werd geïnvesteerd in een degelijke infrastructuur (computers, internetverbinding, randapparatuur,…) maar dit is natuurlijk niet voldoende. Begeleiding op maat is cruciaal om mensen te stimuleren nieuwe media daadwerkelijk te gebruiken. Daarom staat samenwerking centraal in dit project. Naast de samenwerking binnen het netwerk van STA-AN heeft de stad Antwerpen, Dot.kom en Vormingplus ook de nodige professionele begeleiding en ondersteuning gegeven om deze lessen vorm te geven.

Naast de organisatie van de computerklas, nemen we als vereniging ook deel aan overlegmomenten en focusgroepen (fractieoverleg, digibrug, …) opdat mensen in armoede kunnen participeren in de gedigitaliseerde samenleving. Samengevat: E-inclusie.