Bewegingsschool en ervaringsgroep

Let’s move! is een bewegingsschool voor kinderen van 1,5 tot 7 jaar oud. Om de twee weken komen we samen om op speelse wijze onszelf en onze omgeving te leren kennen. Hierbij hebben we extra oog voor de taal- en motorische ontwikkeling van de kinderen.
De ene keer helpen de ouders de kinderen tijdens deze leuke oefeningen. Zo kunnen ouder en kind samen plezier maken en elkaar helpen tijdens de spelletjes en bij het parcours!
De andere keer spelen de kinderen samen met medewerkers en vrijwilligers, terwijl de ouders apart rond een kop koffie of thee wat kunnen babbelen in groep. Hier kunnen ze terecht met opvoedingsvragen en worden er ervaringen uitgewisseld.

CENTRUM KAUWENBERG
Een plaats waar volwassenen en kinderen in armoede welkom zijn. We komen samen op tegen armoede en uitsluiting.
Armoede is niet jouw schuld, maar een onrecht. In Centrum Kauwenberg mag je iemand zijn. Mensen luisteren naar jou. Je wordt er niet veroordeeld omwille van je armoede. Je ontmoet er mensen die weten wat het is om in armoede te leven. Je vindt er mensen die samen met jou opkomen voor je rechten en tegen armoede.